Amplified Bible

Isaiah 52

Cheer for Downtrodden Zion

1Awake, awake,
Put on your strength, O Zion;
Put on your beautiful garments,
O Jerusalem, the holy city;
For the uncircumcised and the unclean
Will no longer come into you.

Shake yourself from the dust, arise,
O captive Jerusalem;
Rid yourself of the chains around your neck,
O captive Daughter of Zion.

For the Lord says this, “You were sold for nothing and you will be redeemed, but not with money.” For the Lord God says this, “My people went down at the first into Egypt to live there; and [many years later Sennacherib] the Assyrian oppressed them without cause. But now, what do I have here,” declares the Lord, “seeing that My people have been taken away without reason? Those who rule over them howl [with taunting and mockery of salvation],” declares the Lord, “and My name is continually blasphemed all day long. Therefore My people shall know My Name and what it means. Therefore in that day I am the One who is speaking, ‘Here I am.’”


How beautiful and delightful on the mountains
Are the feet of him who brings good news,
Who announces peace,
Who brings good news of good [things],
Who announces salvation,
Who says to Zion, “Your God reigns!”

Listen! Your watchmen lift up their voices,
Together they shout for joy;
For they will see face to face
The return of the Lord to Zion.

Break forth, shout joyfully together,
You ruins of Jerusalem;
For the Lord has comforted His people,
He has redeemed Jerusalem.
10 
The Lord has bared His holy arm (His infinite power)
Before the eyes of all the nations [revealing Himself as the One by Whom Israel is redeemed from captivity],
That all the ends of the earth may see
The salvation of our God.

11 
Depart, depart, go out from there (the lands of exile),
Touch no unclean thing;
Go out of the midst of her (Babylon), purify yourselves,
You who carry the articles of the Lord [on your journey from there].
12 
For you will not go out in a hurry [as when you left Egypt],
Nor will you go in flight [fleeing, as you did from the Egyptians];
For the Lord will go before you,
And the God of Israel will be your rear guard.

The Exalted Servant

13 
Indeed, My Servant (the Messiah) will act wisely and prosper;
He will be raised and lifted up and greatly exalted.
14 
Just as many were astonished and appalled at you, My people,
So His appearance was marred more than any man
And His form [marred] more than the sons of men.
15 
So He will sprinkle many nations [with His blood, providing salvation],
Kings will shut their mouths because of Him;
For what they had not been told they will see,
And what they had not heard they will understand.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 52

Să se bucure Sionul!

1Trezeşte-te! Trezeşte-te!
    Îmbracă-ţi puterea, Sioane!
Îmbracă-ţi hainele frumoase,
    Ierusalime, cetate sfântă!
Căci cel necircumcis şi cel necurat
    nu vor mai intra în tine.
Scutură-te de ţărână!
    Ridică-te şi şezi, Ierusalime!
Dezleagă-ţi legăturile de la gât,
    fiică captivă a Sionului!

Căci aşa vorbeşte Domnul:

«Fără plată aţi fost vânduţi,
    fără argint veţi fi şi răscumpăraţi!»

Fiindcă aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Odinioară, poporul Meu s-a dus în Egipt, ca să locuiască acolo.
    Mai târziu, Asiria l-a asuprit fără motiv.

Prin urmare, ce am să fac acum, zice Domnul,
    văzând că poporul Meu este luat pe nimic?
Stăpânitorii lui strigă triumfători, zice Domnul,
    şi cât este ziua de mare Numele Meu este blasfemiat.
De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu;
    de aceea în ziua amintită vor şti
        că Eu sunt Cel Ce rostesc: ‘Iată-Mă!’»

Cât de frumoase sunt pe munţi
    picioarele mesagerului
care vesteşte pacea şi aduce veşti bune,
    care vesteşte mântuirea
şi spune Sionului:
    «Dumnezeul tău împărăţeşte!»
Ascultă! Străjerii tăi îşi înalţă glasurile
    şi strigă împreună de bucurie,
căci văd cu ochii lor
    cum Se întoarce Domnul în Sion.
Izbucniţi împreună în strigăte de bucurie,
    ruine ale Ierusalimului!
Căci Domnul Şi-a mângâiat poporul
    şi a răscumpărat Ierusalimul.
10 Domnul Şi-a descoperit braţul Său cel sfânt
    înaintea tuturor neamurilor
şi toate marginile pământului vor vedea
    mântuirea Dumnezeului nostru.

11 Îndepărtaţi-vă, îndepărtaţi-vă! Ieşiţi de acolo!
    Nu atingeţi nimic necurat!
Ieşiţi din mijlocul ei şi curăţiţi-vă,
    voi, care purtaţi vasele Domnului!
12 Nu trebuie să ieşiţi în grabă
    sau să plecaţi în fugă,
căci Domnul va merge înaintea voastră
    şi Dumnezeul lui Israel vă va fi ariergardă.

Suferinţa şi înălţarea Robului Domnului

13 «Iată, Robul Meu va propăşi[a],
    va fi înălţat şi ridicat şi va ajunge foarte sus.
14 Aşa cum pentru mulţi a fost[b] o pricină de groază –
    atât de sluţită Îi era faţa, diferită de cea a omului,
        nemaiavând înfăţişarea fiilor oamenilor –
15 tot aşa El va uimi[c] multe neamuri;
    împăraţii vor amuţi înaintea Lui,
căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus
    şi vor înţelege ceva ce n-au mai auzit.»

Notas al pie

  1. Isaia 52:13 Sau: va lucra cu pricepere (prudent)
  2. Isaia 52:14 TM: ai fost
  3. Isaia 52:15 LXX; TM: va stropi, probabil în vederea curăţirii; sensul termenului în ebraică este nesigur