Amplified Bible

Isaiah 52

Cheer for Downtrodden Zion

1Awake, awake,
Put on your strength, O Zion;
Put on your beautiful garments,
O Jerusalem, the holy city;
For the uncircumcised and the unclean
Will no longer come into you.

Shake yourself from the dust, arise,
O captive Jerusalem;
Rid yourself of the chains around your neck,
O captive Daughter of Zion.

For the Lord says this, “You were sold for nothing and you will be redeemed, but not with money.” For the Lord God says this, “My people went down at the first into Egypt to live there; and [many years later Sennacherib] the Assyrian oppressed them without cause. But now, what do I have here,” declares the Lord, “seeing that My people have been taken away without reason? Those who rule over them howl [with taunting and mockery of salvation],” declares the Lord, “and My name is continually blasphemed all day long. Therefore My people shall know My Name and what it means. Therefore in that day I am the One who is speaking, ‘Here I am.’”


How beautiful and delightful on the mountains
Are the feet of him who brings good news,
Who announces peace,
Who brings good news of good [things],
Who announces salvation,
Who says to Zion, “Your God reigns!”

Listen! Your watchmen lift up their voices,
Together they shout for joy;
For they will see face to face
The return of the Lord to Zion.

Break forth, shout joyfully together,
You ruins of Jerusalem;
For the Lord has comforted His people,
He has redeemed Jerusalem.
10 
The Lord has bared His holy arm (His infinite power)
Before the eyes of all the nations [revealing Himself as the One by Whom Israel is redeemed from captivity],
That all the ends of the earth may see
The salvation of our God.

11 
Depart, depart, go out from there (the lands of exile),
Touch no unclean thing;
Go out of the midst of her (Babylon), purify yourselves,
You who carry the articles of the Lord [on your journey from there].
12 
For you will not go out in a hurry [as when you left Egypt],
Nor will you go in flight [fleeing, as you did from the Egyptians];
For the Lord will go before you,
And the God of Israel will be your rear guard.

The Exalted Servant

13 
Indeed, My Servant (the Messiah) will act wisely and prosper;
He will be raised and lifted up and greatly exalted.
14 
Just as many were astonished and appalled at you, My people,
So His appearance was marred more than any man
And His form [marred] more than the sons of men.
15 
So He will sprinkle many nations [with His blood, providing salvation],
Kings will shut their mouths because of Him;
For what they had not been told they will see,
And what they had not heard they will understand.

Het Boek

Jesaja 52

De Here heeft zijn volk getroost

1Word wakker, word wakker, Jeruzalem en bekleed u met de kracht van God. Doe uw mooiste kleren aan, o Sion, Heilige Stad, want wie onbesneden of onrein is zal niet langer door uw poorten naar binnen komen. Kom omhoog uit het stof, Jeruzalem, neem de slavenbanden van uw nek, gevangengenomen dochter van Sion. Want de Here zegt: toen Ik u als ballingen verkocht, vroeg Ik geen geld van uw onderdrukkers. Nu koop Ik u ook terug zonder iets te betalen. Mijn volk werd zonder reden getiranniseerd door Egypte en Assur en Ik stond dat toe. En nu, wat is dit? vraagt de Here. Waarom is mijn volk weer slaaf en wordt het zonder reden onderdrukt? Zij die het overheersen, roemen in hoogmoed en mijn naam wordt de hele dag door het slijk gehaald. Daarom zal Ik mijn naam aan mijn volk bekendmaken en het zal de kracht kennen die in die naam schuilt. Dan zal het ten slotte ontdekken dat Ik tegen hen spreek.

Wat heerlijk zijn op de bergen de voeten van de brengers van het goede nieuws van vrede en heil, het nieuws dat de God van Israël regeert. De wachtposten schreeuwen en zingen van blijdschap, want met hun eigen ogen zien zij hoe de Here God zijn volk weer naar huis terugbrengt. Laten de ruïnes van Jeruzalem uitbarsten in blij gezang, want de Here heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. 10 Aan alle volken heeft de Here laten zien hoe machtig Hij is, de verste uithoeken van de aarde zullen het heil van onze God zien. 11 Ga uit, ga daar weg, raak het onreine niet aan. Laat Babel en alles wat het belichaamt, ver achter u. Het is onrein voor u. U bent het heilige volk van de Here, reinig uzelf, allen die vaten van de Here naar zijn huis dragen. 12 U zult niet haastig vertrekken, rennend voor uw leven, want de Here zal voor u uit gaan en Hij, de God van Israël, zal u van achteren beschermen.

13 Kijk, mijn dienaar krijgt voorspoed, Hij zal hoog worden verheven. 14,15 Zoals voorheen velen zich over Hem ontzetten, zelfs vorsten om Hem huiverden, omdat zijn uiterlijk misvormd en niet meer menselijk was, zo staan nu vele volken verbaasd en sluiten koningen hun mond, omdat zij zien wat hun nog nooit was verteld en omdat zij aanschouwen wat nog nooit was gehoord.