Amplified Bible

Isaiah 48

Israel’s Obstinacy

1“Hear this, O house of Jacob, you who are called by the name of Israel
And who come from the [a]seed of Judah,
You who swear [allegiance] by the name of the Lord
And invoke the God of Israel,
But not in truth (sincerity) nor in righteousness [with moral and spiritual integrity].

“For they call themselves [citizens of Jerusalem] after the holy city
And depend on the God of Israel;
The Lord of hosts is His name.

“I have declared the former things [which happened to Israel] in times past;
They went forth from My mouth and I proclaimed them;
Suddenly I acted, and they came to pass.

“Because I know that you are obstinate,
And your neck is an iron tendon
And your brow is bronze [both unyielding],

I have declared them to you long ago;
Before they came to pass I announced them to you,
So that you could not say, ‘My idol has done them,
And my carved image and my cast image have commanded them.’

“You have heard [these things foretold]; look at all this [that has been fulfilled].
And you, will you not declare it?
I proclaim to you [specific] new things from this time,
Even [b]hidden things which you have not known.

“They are created now [called into being by the prophetic word] and not long ago;
And before today you have not heard of them,
So that you will not say, ‘Oh yes! I knew them.’

“You have not heard, you have not known;
Even from long ago your ear has not been open.
For I [the Lord] knew that you [Israel] would act very treacherously;
You have been called a transgressor and a rebel from birth.

“For the sake of My Name I refrain from My wrath,
And for My praise I restrain Myself from you,
So that I do not cut you off.
10 
“Indeed, I have refined you, but not as [c]silver;
I have tested and chosen you in the furnace of affliction.
11 
“For My own sake, for My own sake, I will do it [I refrain and do not completely destroy you];
For how can My Name be defiled and profaned [as it would if My chosen people were completely destroyed]?
And I will not give My glory to another [by permitting the worshipers of idols to triumph over you].

End of Captivity Promised

12 
“Listen to Me, O Jacob, and Israel, whom I called;
I am He, I am the First, I am the Last.
13 
“My hand founded and established the earth,
And My right hand spread out the heavens;
When I call to them, they stand together [in obedience to carry out My decrees].
14 
“Assemble, all of you, and listen!
Who among them [the idols and Chaldean astrologers] has declared these things?
The Lord loves him (Cyrus of Persia); he will do His pleasure and purpose against Babylon,
And his arm will be against the Chaldeans [who reign in Babylon].
15 
“I, even I, have spoken; indeed, I have called Cyrus;
I have brought him, and will make his way successful.
16 
“Come near to Me, listen to this:
From the beginning I have not spoken in secret,
From the time that it happened, I was there.
And now the Lord God has sent Me, and His [Holy] Spirit.”

17 This is what the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel says,

“I am the Lord your God, who teaches you to profit (benefit),
Who leads you in the way that you should go.
18 
“Oh, that you had paid attention to My commandments!
Then your peace and prosperity would have been like a [flowing] river,
And your righteousness [the holiness and purity of the nation] like the [abundant] waves of the sea.
19 
“Your offspring would have been like the sand,
And your descendants [in number] like the grains of sand;
Their name would never be cut off or destroyed from My presence.”

20 
Get out of Babylon! Flee from the Chaldeans [who reign there]!
Declare with a voice of jubilation, proclaim this,
Send it out to the end of the earth;
Say, “The Lord has redeemed His servant Jacob.”
21 
They did not thirst when He led them through the deserts.
He made the waters flow out of the rock for them;
He split the rock and the waters flowed.
22 
“There is no peace for the wicked,” says the Lord.

Notas al pie

  1. Isaiah 48:1 Lit waters.
  2. Isaiah 48:6 Lit protected.
  3. Isaiah 48:10 The melting of silver requires a relatively low heat.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 48

Israels stædighed og stolthed

1Hør, Israels folk, Jakobs slægt, Judas efterkommere, I har højtideligt lovet at adlyde Israels Gud, men I gør det ikke. Det er ikke nok, at I kalder Jerusalem for Guds hellige by og hævder, at I støtter jer til Israels Gud, Herren, den Almægtige.

Herren siger: „Det, som er sket med jer, forudsagde jeg for længe siden gennem profeterne. Pludselig skete det. Jeg gennemførte det, som jeg havde sagt ville ske. Jeg ved udmærket, hvor stædige I er. Jeres nakker er ubøjelige som jern, jeres pander hårde som bronze. Derfor sagde jeg på forhånd, hvad der ville ske, så I ikke senere skulle sige: ‚Det var mit gudebillede, som befalede, at det skulle ske.’ I hørte mine forudsigelser og så dem gå i opfyldelse. I kan lige så godt se det i øjnene.

Guds storhed og løfte om frelse

Men nu vil jeg fortælle jer noget nyt, som hidtil har været skjult for jer, noget, som I ikke før har forstået. Det er noget helt nyt, jeg gør nu, så I skal ikke komme og sige, at det vidste I godt i forvejen. Jeg har ikke kunnet fortælle det før nu, og I har ikke kunnet fatte det, for jeg ved jo, hvor troløse I er, oprørske fra fødslen.

For min egen skyld dæmper jeg min vrede, for min æres skyld lægger jeg bånd på mig selv og udrydder jer ikke helt. 10 Jeg har renset jer i lidelsens ild, som man renser sølv. 11 Jeg redder jer for min egen skyld, og for at mit navn ikke skal vanæres. Jeg vil ikke dele min ære med nogen.

12 Hør efter, Israel, mit udvalgte folk. Jeg er den eneste sande Gud, den første og den sidste. 13 Det var mig, der lagde jordens fundament og udspændte himmelhvælvingen. På mit ord blev de til, og de adlyder mig. 14 Kom og hør, hvad jeg siger. Hvem af jeres afguder har nogen sinde fortalt jer, at Kyros er min forbundsfælle, mit redskab til at udslette Babylon og udrydde kaldæernes slægt? 15 Jeg tilkaldte ham, og jeg giver ham sejr, hvor han rykker frem. 16 Kom og hør godt efter! Fra begyndelsen har jeg talt åbenlyst til jer, altid parat til at gennemføre mine planer.”[a]

Og nu har Gud Herren og hans Ånd sendt mig til jer med følgende budskab: 17 Herren, Israels hellige Gud og Befrier, siger: „Jeg er Herren, din Gud, som lærer dig, hvad der er til dit eget bedste, og leder dig frem ad den vej, du skal gå. 18 Hvis du bare havde adlydt mine befalinger, ville du have oplevet fred og fremgang i overflod. 19 Da ville dine efterkommere være blevet talløse som sandet på stranden, og I ville have undgået min hårde straf.”

20 Men nu skal I forlade Babylonien og skynde jer væk fra kaldæerne. Råb af glæde og bring bud til jordens ende: „Herren har befriet sit folk, sin tjener Israel!” 21 Da Herren førte sit folk gennem ørkenen, led de ikke af tørst, for han kløvede klippen og lod vand vælde frem. 22 Men de gudløse finder ingen fred, siger Herren.

Notas al pie

  1. 48,16 Teksten er uklar.