Amplified Bible

Genesis 18

Birth of Isaac Promised

1Now the Lord appeared to Abraham by the terebinth trees of Mamre [in Hebron], while he was sitting at the tent door in the heat of the day. When he raised his eyes and looked up, behold, three men were standing [a little distance] from him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed down [with his face] to the ground, and Abraham said, “My [a]lord, if now I have found favor in your sight, please do not pass by your servant [without stopping to visit]. Please let a little water be brought [by one of my servants] and [you may] wash your feet, and recline and rest comfortably under the tree. And I will bring a piece of bread to refresh and sustain [b]you; after that you may go on, since you have come to your servant.” And they replied, “Do as you have said.” So Abraham hurried into the tent to Sarah, and said, “Quickly, get ready three [c]measures of fine meal, knead it and bake cakes.” Abraham also ran to the herd and brought a calf, tender and choice, and he gave it to the servant [to butcher], and he hurried to prepare it. Then he took [d]curds and milk and the calf which he had prepared, and set it before the men; and he stood beside them under the tree while they ate.

Then they said to him, “Where is Sarah your wife?” And he said, “There, in the tent.” 10 He said, “I will surely return to you at this [e]time next year; and behold, Sarah your wife will have a son.” And Sarah was listening at the tent door, which was behind him. 11 Now Abraham and Sarah were old, well advanced in years; she was past [the age of] childbearing. 12 So Sarah laughed to herself [when she heard the Lord’s words], saying, “After I have become old, shall I have pleasure and delight, my lord (husband) being also old?” 13 And the Lord asked Abraham, “Why did Sarah laugh [to herself], saying, ‘Shall I really give birth [to a child] when I am so old?’ 14 Is anything too difficult or too wonderful for the [f]Lord? At the appointed time, when the season [for her delivery] comes, I will return to you and Sarah will have a son.” 15 Then Sarah denied it, saying, “I did not laugh”; because she was afraid. And He (the Lord) said, “No, but you did laugh.”

16 Then the men got up from there, and looked toward Sodom; and Abraham walked with them to send them on the way. 17 The Lord said, “Shall I keep secret from Abraham [My friend and servant] what I am going to do, 18 since Abraham [g]is destined to become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed through him? 19 For I have known (chosen, acknowledged) him [as My own], so that he may teach and command his children and [the sons of] his household after him to keep the way of the Lord by doing what is righteous and just, so that the Lord may bring upon Abraham what He has promised him.” 20 And the Lord said, “The outcry [of the sin] of Sodom and Gomorrah is indeed great, and their sin is exceedingly grave. 21 I will go down now, and see whether they have acted [as vilely and wickedly] as the outcry which has come to Me [indicates]; and if not, I will know.”

22 Now the [two] men (angelic beings) turned away from there and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. 23 Abraham approached [the Lord] and said, “Will You really sweep away the righteous (those who do right) with the wicked (those who do evil)? 24 Suppose there are fifty righteous [people] within the city; will You really sweep it away and not spare it for the sake of the fifty righteous who are in it? 25 Far be it from You to do [h]such a thing—to strike the righteous with the wicked, so that the righteous and the wicked are treated alike. Far be it from You! Shall not the Judge of all the earth do right [by executing just and righteous judgment]?” 26 So the Lord said, “If I find within the city of Sodom fifty righteous [people], then I will spare the entire place for their sake.” 27 Abraham answered, “Now behold, I who am but dust [in origin] and ashes have decided to speak to the Lord. 28 If five of the fifty righteous are lacking, will You destroy the entire city for lack of five?” And He said, “If I find [at least] forty-five [righteous people] there, I will not destroy it.” 29 Abraham spoke to Him yet again and said, “Suppose [only] forty are found there.” And He said, “I will not do it for the sake of the forty [who are righteous].” 30 Then Abraham said [to Him], “Oh, may the Lord not be angry, and I will speak; suppose thirty [righteous people] are found there?” And He said, “I will not do it if I find thirty there.” 31 And he said, “Now behold, I have decided to speak to the Lord [again]. Suppose [only] twenty [righteous people] are found there?” And the Lord said, “I will not destroy it for the sake of the twenty.” 32 Then Abraham said, “Oh may the Lord not be angry [with me], and I will speak only this once; suppose ten [righteous people] are found there?” And He said, “I will not destroy it for the sake of the ten.” 33 As soon as He had finished speaking with Abraham the Lord departed, and Abraham returned to his own place.

Notas al pie

  1. Genesis 18:3 At some point during this encounter, Abraham understood that one of the three men was actually God appearing as a man (or as an angel; cf note 16:7), and he addressed Him as such in v 14. Verse 13 confirms that it was the Lord who spoke to him. The other two men were angels.
  2. Genesis 18:5 Lit your heart.
  3. Genesis 18:6 Heb seim, plural of seah; since one seah equals about nine quarts, this was a large quantity. However, Abraham was asking Sarah to make cakes of bread which actually could be baked quickly because they were similar to pizza dough, that is, large, round, and flat. Together with the other food that Abraham provided (vv 7, 8), his promise of “a piece of bread” in v 5 was greatly understated, and the generous meal reflected the respect that he held for his special visitors.
  4. Genesis 18:8 Or sour milk, or perhaps butter. It may have served as a kind of condiment for the bread.
  5. Genesis 18:10 Lit when the time revives. Some regard this as a reference to springtime. Others think it means “the time when the life is ready.”
  6. Genesis 18:14 The divine Hebrew name YHWH (Yahweh), usually represented by “Lord,” occurs more than 5,000 times in the Bible.
  7. Genesis 18:18 Lit will surely.
  8. Genesis 18:25 Lit according to this word.

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 18

Gud besøger Abraham og gentager løftet om en søn

1Mens Abraham boede i Mamres egelund, viste Herren sig for ham igen. En dag sad Abraham i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Pludselig lagde han mærke til, at der stod tre mænd i nærheden. Han løb dem i møde og bød dem velkommen ved at bøje sig dybt til jorden.

„Herre,” sagde han, „vis mig den gunst ikke at gå din tjeners dør forbi, men tag imod min gæstfrihed. Lad mig sørge for, at I får vand til at vaske støvet af jeres fødder. I kan hvile jer under træet her. Så kommer jeg med lidt mad, som I kan styrke jer på. Siden I nu er kommet denne vej, håber jeg, I vil gøre mig den ære at blive lidt, inden I rejser videre.” „Tak, det vil vi gerne,” svarede de.

Abraham skyndte sig tilbage til teltet og gav besked til Sara: „Hurtigt! tag det bedste mel, vi har, og lav noget brød af det.” Så løb han videre ud til kvægflokken, hvor han udvalgte en fedekalv og gav den til en tjener, som skyndte sig at slagte den. Da maden var klar, tog Abraham syrnet mælk og sødmælk samt noget af den stegte kalv og serverede det for mændene. Han vartede selv op, mens mændene sad og spiste ude under træerne.

„Hvor er Sara, din kone?” spurgte en af mændene. „Inde i teltet,” svarede Abraham. 10 Da sagde manden: „Næste år ved denne tid kommer jeg igen, og da har Sara født en søn!”

Sara stod i teltdøren bagved og hørte det hele. 11 Både hun og Abraham var gamle, og hun vidste jo godt, at hun var alt for gammel til at få børn. 12 Hun lo ved sig selv og tænkte: „Skulle jeg virkelig opleve den glæde, nu da både jeg og min mand er blevet for gamle?”

13 Da sagde Herren til Abraham: „Hvorfor ler Sara og tænker, at hun umuligt kan få et barn? 14 Skulle noget være umuligt for Gud? Næste år ved denne tid kommer jeg igen, og da har Sara en søn!”

15 Da Sara hørte det, blev hun bange og forsvarede sig. „Jeg lo ikke!” løj hun. „Jo, du gjorde!” svarede Herren.

Abraham går i forbøn for Sodoma

16 Så rejste mændene sig fra måltidet og gik videre i retning af Sodoma, og Abraham fulgte dem på vej. 17 Undervejs sagde Herren til sig selv: „Hvorfor skulle jeg ikke indvi Abraham i mine planer? 18 Abrahams efterkommere vil jo blive et mægtigt folk, og alle jordens folkeslag vil opnå velsignelse gennem ham. 19 Jeg har jo netop udvalgt ham, for at han skal indprente sine efterkommere lydighed mod mig, ærlighed og godhed, så jeg kan lade det ske, jeg har lovet ham.”

20 Herren sagde derfor til Abraham: „Jeg har hørt klageskrig fra Sodoma og Gomorra. Indbyggerne er frygtelig onde, og alt hvad de gør er ondt. 21 Jeg er nu på vej derned for at se, om deres handlinger virkelig er så forfærdelige, som det lyder til.” 22 De to andre mænd gik nu videre mod Sodoma, mens Abraham blev stående foran Herren. 23 Så trådte han et skridt nærmere Gud og sagde: „Vil du virkelig udrydde de gode mennesker sammen med de onde? 24 Hvis nu der findes 50 uskyldige mennesker i byen—vil du da stadig ødelægge den? Kan du ikke skåne byen for de 50 menneskers skyld? 25 Du vil da vel ikke behandle de gode og de onde lige? Skulle han, som dømmer hele verden, ikke være retfærdig?”

26 Herren svarede: „Hvis der findes 50 retsindige mennesker, vil jeg for deres skyld skåne byen.”

27 Men Abraham fortsatte: „Siden jeg nu er begyndt at tale med min Herre, så lad mig fortsætte—vel vidende, at jeg kun er støv og aske. 28 Hvad nu, hvis der kun er 45 retsindige? Vil du så ødelægge byen, bare fordi der mangler fem?” „Nej, jeg vil ikke ødelægge byen, hvis der er 45 retsindige.”

29 „Hvad nu, hvis der kun er 40?” „Nej, heller ikke, hvis der er 40.”

30 „Tag mig det ikke ilde op,” blev Abraham ved. „Hvad nu, hvis der kun er 30?” „Jeg vil skåne hele byen, hvis jeg finder 30,” svarede Herren.

31 „Siden jeg har taget mig den frihed at tale til min Herre,” fortsatte Abraham, „tillad mig da at spørge nok en gang: Hvad nu, hvis der kun er 20?” „Så vil jeg for disse 20 retsindiges skyld skåne byen.”

32 Da sagde Abraham: „Herre, bliv ikke vred! Dette er sidste gang: Hvad nu, hvis der kun findes ti?” Og Herren svarede: „Så vil jeg for disse ti uskyldiges skyld skåne hele byen.”

33 Da Herren var færdig med at tale med Abraham, gik han videre, mens Abraham vendte hjem til sit telt.