Daily Manna for Thursday, October 14, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 100:2-5

Alagara ninyo ang Ginoo nga may kalipay.

Magpalapit kamo sa iya nga nagakanta sing malipayon.

Kilalaha ninyo nga ang Ginoo amo ang Dios!

Siya ang naghimo sa aton kag iya kita.

Iya kita katawhan nga ginaatipan niya pareho sa mga karnero.

Magsulod kamo sa iya templo nga may pagdayaw kag pagpasalamat.

Dayawa ninyo siya kag pasalamati.

Kay maayo ang Ginoo;

ang iya gugma wala sing katapusan,

kag ang iya katutom nagapadayon hasta san-o.