Daily Manna for Thursday, September 16, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 51:1-2

Salmo 51

O Dios, kaawaan nʼyo po ako

ayon sa inyong tapat na pagmamahal.

At ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin,

ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at akoʼy patawarin.

Hugasan nʼyo ako, at linisin nʼyo nang lubos sa aking kasamaan,

Salmo 51:8-10

Ipadama nʼyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan

upang sa aba kong kalagayan, muling mapasaakin ang kagalakan.

Kalimutan nʼyo ang aking mga kasalanan,

at pawiin ang lahat kong kasamaan.

Ilikha nʼyo ako ng busilak na puso, O Dios,

at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat.