Daily Manna for Thursday, September 16, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Psaltaren 51:1-2

Psalm 51

Psaltaren 51:8-10

Du har behag till sanning i mitt inre,

så lär mig vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop, så att jag blir ren igen.

Tvätta mig, så att jag blir vitare än snö.

Låt mig få höra glädje och fröjd,

låt den du har krossat få jubla.