Daily Manna for Thursday, September 16, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 51:1-2

Salmo 51

Kaluoyi ako, O Dios, suno sa imo gugma.

Panasa ang akon mga sala suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon.

Hugasi ako sa akon kalautan;

tinlui ako sa akon mga sala.

Salmo 51:8-10

Pabatia ako sang kinalipay kag kinasadya;

bisan pa ginadugmok mo ang akon mga tul-an kabay pa nga malipay ako liwat.

Kuhaa ang akon mga sala;

panasa ang tanan ko nga kalautan.

Himua nga matinlo ang akon tagipusuon, O Dios,

kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu.