Daily Manna for Thursday, September 16, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 51:1-2

Salmo 51

Kaloy-i intawon ako, O Dios, sumala sa imong gugma.

Papasa ang akong mga sala sumala sa imong dakong kalooy kanako.

Hugasi ako sa akong pagkadaotan;

hinloi ako sa akong mga sala.

Salmo 51:8-10

Ipabati kanako ang kalipay ug kasadya;

bisan pa kon gidugmok mo ang akong kabukogan malipay gihapon ako.

Kuhaa ang akong mga sala;

papasa ang tanan kong kadaotan.

Himoang hinlo ang akong kasingkasing, O Dios,

ug hatagi ako pag-usab ug matinud-anong espiritu.