Daily Manna for Thursday, September 16, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Nnwom 51:1-2

Dwom 51

Ao, Onyankopɔn hu me mmɔbɔ,

sɛnea wʼadɔe a ɛnsa da no te;

wʼahummɔbɔ kɛse no nti,

pepa me mmarato.

Hohoro mʼamumɔyɛ nyinaa

na tew me ho fi me bɔne mu!

Nnwom 51:8-10

Ma mente ahosɛpɛw ne anigye nka;

na ma nnompe a woabubu no nni ahurusi.

Kata wʼani wɔ me bɔne ho

na pepa mʼamumɔyɛ nyinaa.

Ao, Onyankopɔn, bɔ koma a mu tew wɔ me mu,

na yɛ honhom a atim no foforo wɔ me mu.