Daily Manna for Saturday, June 12, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Thi Thiên 6:1-10

Thi Thiên 6

Chúa Hằng Hữu ôi, xin đừng quở trách con khi Chúa giận,

hay phạt con trong cơn giận của Ngài.

Xin xót thương con, lạy Chúa Hằng Hữu, vì con kiệt sức.

Xin chữa lành con, lạy Chúa Hằng Hữu, vì xương cốt tiêu hao.

Linh hồn con vô cùng bối rối.

Lạy Chúa Hằng Hữu, đến bao giờ Ngài chữa lành con?

Xin trở lại, lạy Chúa Hằng Hữu, và đưa tay giải thoát con.

Cứu vớt con vì tình thương không dời đổi của Ngài.

Người đã chết làm sao nhớ Chúa.

Dưới âm ty, ai ca tụng Ngài?

Con mòn mỏi vì than thở.

Suốt đêm trường dòng lệ đầm đìa,

cả gối giường ướp đầy nước mắt.

Mắt mờ lòa vì sầu muộn khôn nguôi;

và hao mòn vì bao người thù nghịch.

Hãy lìa xa, hỡi người gian ác,

vì Chúa Hằng Hữu đã nghe tiếng ta khóc than.

Ta kêu xin, Chúa Hằng Hữu nhậm lời,

Chúa Hằng Hữu trả lời khi ta cầu khẩn.

Nguyện kẻ thù tôi bị sỉ nhục và ruồng bỏ.

Nguyện chúng thình lình phải bỏ chạy nhục nhã.