Daily Manna for Wednesday, June 9, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Châm Ngôn 1:7-19

Kính sợ Chúa Hằng Hữu là khởi đầu của mọi tri thức,

chỉ có người dại mới coi thường khôn ngoan và huấn thị.

Con ơi, phải nghe lời cha khuyên dạy.

Đừng bỏ khuôn phép của mẹ con.

Đó là trang sức duyên dáng trên đầu con

và dây chuyền xinh đẹp nơi cổ con.

Con ơi, khi người tội lỗi quyến rũ,

con đừng nghe theo!

Khi họ bảo: “Hãy đến với chúng ta.

Rình rập và giết người!

Lén hại người lương thiện vô tội!

Ta sẽ nuốt sống nó như âm phủ;

nuốt trọn như người xuống huyệt sâu.

Ta sẽ lấy đủ mọi của báu.

Chất của cướp đầy nhà.

Bạn sẽ cùng chúng ta rút thăm chia của;

rồi tất cả đều chung một túi tiền.”

Thì con ơi, đừng nghe theo họ!

Chân con phải tránh xa đường họ đi.

Vì họ nhanh chân theo điều ác.

Vội vàng ra tay đổ máu.

Khi người giăng lưới bắt chim,

chim khôn bay thoát.

Nhưng bọn người này tự giăng bẫy;

rồi sa vào bẫy do chính mình giăng ra.

Đó là số phận người ham lợi bất nghĩa;

lợi ấy sẽ tiêu diệt mạng sống họ.