Daily Manna for Monday, June 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Psaltaren 51:1-7

Psalm 51

Förbarma dig, Gud, i din nåd,

ta bort mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Rena mig från min överträdelse,

gör mig ren från all min synd.

Jag känner mina överträdelser,

min synd är alltid inför mig.

Det är mot dig, och endast mot dig, jag har syndat

och gjort det som är ont i dina ögon.

Du visar dig vara rättfärdig när du talar

och rättvis när du dömer.

Jag är född i synd,

i synd formades jag i min mors livmoder.