Daily Manna for Monday, June 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 51:1-7

Salmo 51

Kaluoyi ako, O Dios, suno sa imo gugma.

Panasa ang akon mga sala suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon.

Hugasi ako sa akon kalautan;

tinlui ako sa akon mga sala.

Kay sa tanan nga tion ginahunahuna kag ginaako ko ang akon mga sala.

Sa imo lang gid ako nakasala.

Ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga malaot.

Gani husto ikaw sa imo mga ginhambal kontra sa akon.

Wala ka nagsala sa imo paghukom sa akon.

Malaot ako kag nakasala halin pa sang akon pagkatawo.

Ang matinud-anon nga tagipusuon amo ang imo luyag;

tudlui ako nga mangin maalamon.

Tinlui ako sa akon mga sala agod mangin matinlo ako.

Hugasi ako agod mangin maputi gid ako.