Daily Manna for Monday, June 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmernes Bog 51:1-7

Vær mig nådig, oh, Gud, og tilgiv mig,

for du er barmhjertig og trofast.

Forbarm dig over mig og tilgiv min synd,

så jeg kan begynde på en frisk.

Jeg ved, at jeg har handlet forkert,

min synd plager mig dag og nat.

Det er først og fremmest dig, jeg har syndet imod,

det er dine bud, jeg har overtrådt.

Du anklager mig med rette,

din dom er retfærdig.

Jeg har været en synder fra fødslen af,

været skyldig, siden jeg blev undfanget.