Daily Manna for Monday, June 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 51:1-7

Salmo 51

Kaloy-i intawon ako, O Dios, sumala sa imong gugma.

Papasa ang akong mga sala sumala sa imong dakong kalooy kanako.

Hugasi ako sa akong pagkadaotan;

hinloi ako sa akong mga sala.

Kay nasayod ako sa akong mga kasaypanan ug giangkon ko ang akong mga sala.

Kanimo lang gayod ako nakasala.

Gihimo ko ang mga butang nga giisip mong daotan.

Busa husto ka sa imong pagsentensya kanako.

Makatarunganon ka sa imong paghukom kanako.

Daotan ako ug makasasala sukad pa sa gipanamkon ako.

Ang matinud-anon nga kasingkasing mao ang imong gusto;

tudloi ako mahitungod sa kaalam.

Hinloi ako sa akong mga sala aron mahinloan ako;

hugasi ako aron mahimo akong putli.