Daily Manna for Monday, June 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Nnwom 51:1-7

Dwom 51

Ao, Onyankopɔn hu me mmɔbɔ,

sɛnea wʼadɔe a ɛnsa da no te;

wʼahummɔbɔ kɛse no nti,

pepa me mmarato.

Hohoro mʼamumɔyɛ nyinaa

na tew me ho fi me bɔne mu!

Na mahu me mmarato,

na mekae me bɔne daa.

Mayɛ mfomso atia wo; atia wo nko ara

na mayɛ nea ɛyɛ bɔne wɔ wʼani so,

enti wudi bem wɔ wʼatemmu mu

na woteɛ wɔ wʼatemmu mu.

Ampa ara wɔwoo me wɔ bɔne mu,

na bɔne mu na me na nyinsɛn me.

Ampa ara nokware na wohwehwɛ wɔ me mu.

Wokyerɛ me nyansa a mu dɔ.

Fa adwerɛ hohoro me ho, na me ho afi;

guare me, na mɛhoa asen sukyerɛmma.