Daily Manna for Wednesday, April 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Samuelsboken 22:1-7

(Ps 18:1-51)

Denna sång sjöng David till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Sauls våld:

Herren är min klippa,

han är min borg, min räddare.

Han är min Gud, min tillflykts klippa.

Han är min sköld och min frälsnings horn,

mitt värn och min tillflykt,

du som räddar mig från våldet.

När jag ropar till Herren, han som är värd allt pris,

räddar han mig från alla mina fiender.

Dödens vågor omgav mig,

fördärvets strömmar sköljde över mig.

Dödsrikets band omgav mig,

dödens snaror föll över mig.

I min förtvivlan vädjade jag till Herren,

ropade till min Gud,

och han hörde mig i sitt tempel.

Mitt rop nådde hans öron.