Daily Manna for Wednesday, April 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Samuel 22:1-7

(Ps. 18:1-50)

David I‑a dedicat Domnului cuvintele acestei cântări în ziua în care Domnul l‑a scăpat din mâna tuturor dușmanilor lui și din mâna lui Saul. El a zis:

Domnul este stânca mea,

fortăreața mea și izbăvitorul meu!

Dumnezeu este stânca mea în Care mă adăpostesc,

scutul meu, cornul mântuirii mele,

întăritura mea, scăparea mea și salvatorul meu!

Tu mă izbăvești din asuprire!

Eu Îl chem pe Domnul,

Care este vrednic de laudă,

și sunt izbăvit de dușmanii mei!

Căci mă înfășuraseră talazurile morții,

mă copleșiseră șuvoaiele distrugerii!

Legăturile Locuinței Morților mă înconjuraseră,

mă prinseseră lațurile morții.

Dar în necazul meu L‑am chemat pe Domnul,

L‑am chemat pe Dumnezeul meu.

El mi‑a ascultat glasul, din Templul Său,

și strigătul meu după ajutor a ajuns la urechile Sale.