Daily Manna for Wednesday, April 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2. Samuelsbog 22:1-7

Salme 18

Da Herren havde reddet David fra Saul og hans øvrige fjender, sang David følgende lovsang til Herren:

Herren er min Klippeborg

og min Beskytter.

Han er mit Skjul,

hos ham søger jeg tilflugt.

Han er mit Skjold,

min Frelse og min Fæstning.

Jeg søger ly hos min Frelser,

som redder mig af mine fjenders vold.

Jeg kalder på Herren, den Højlovede,

og frelses fra mine fjender.

Dødens brænding omsluttede mig,

undergangens bølger væltede ind over mig,

dødsriget strammede sit greb om mig,

jeg sad fast i dødens fælde.

I min fortvivlelse råbte jeg til Herren,

jeg bad til min Gud om hjælp.

Han hørte mig fra sin helligdom,

mit skrig nåede hans ører.