Daily Manna for Friday, January 15, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Markus 3:13-19

(Matt 10:2-4; Luk 6:14-16; Apg 1:13)

Sedan gick Jesus upp på ett berg och tog med sig några som han hade valt ut. När de kom till honom, utsåg han tolv av dem, som han kallade apostlar, till att följa honom och sändas ut för att predika, och han gav dem makt att driva ut onda andar. De tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios söner Jakob och Johannes, som han kallade Boanerges, ”åsksönerna”, Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon ”den ivrige” och Judas Iskariot, som senare förrådde Jesus.