Daily Manna for Friday, January 15, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Marcu 3:13-19

(Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16; F.A. 1:13)

Isus S‑a urcat pe munte și a chemat pe cine a dorit, iar ei au venit la El. A ales doisprezece, pe care i‑a numit apostoli, ca să fie cu El, să‑i trimită să predice și să aibă autoritate să alunge demoni. Cei doisprezece pe care i‑a ales au fost: Simon, căruia i‑a pus numele Petru; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le‑a pus numele „Boanerges“, care înseamnă „Fiii tunetului“; Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Zelotul; și Iuda Iscarioteanul, cel care L‑a trădat pe Isus.