Daily Manna for Thursday, January 14, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmernes Bog 95:1-7

Kom, lad os lovprise Herren med sang,

lad os råbe af fryd for vor Frelser.

Lad os komme til ham med tak,

lad os spille og synge til hans ære.

For Herren er den almægtige Gud,

Kongen over alle guder.

Han hersker over havenes dyb,

de mægtige bjerge tilhører ham.

Han skabte både hav og land,

derfor tilhører det hele ham.

Kom, lad os bøje os og tilbede vor Gud,

lad os knæle for Herren, vor Skaber.

Han er vor Gud, og vi er hans folk,

den hjord, han vogter og tager sig af.

Gid I ville lytte til, hvad han siger i dag: