Daily Manna for Thursday, January 14, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 95:1-7

Salmo 95

Dali! Mag-awit kita sa kalipay.

Manghugyaw kita alang sa Ginoo nga atong salipdanan nga bato ug manluluwas.

Moduol kita kaniya nga may pagpasalamat,

ug manghugyaw kita sa pag-awit ug mga pagdayeg kaniya.

Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios.

Gamhanan siya nga hari ug labaw sa tanang mga dios.

Siya ang tag-iya sa mga kinahiladman sa kalibotan ug sa kinatumyan sa mga bukid.

Siya usab ang tag-iya sa dagat ug sa yuta nga iyang gihimo.

Dali! Moluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo kanato.

Kay siya ang atong Dios,

ug kita ang iyang katawhan nga iyang gibantayan ug giatiman sama sa mga karnero.

Kon madungog ninyo karon ang tingog sa Dios,