Daily Manna for Wednesday, January 13, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Markus 3:7-12

(Matt 4:23-25; 12:15-16; Luk 6:17-19)

Jesus och hans lärjungar drog sig nu till sjön, och massor av människor från Galileen, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen, från andra sidan Jordan och ända bortifrån Tyros och Sidon, följde honom när de hörde om allt han gjorde.

Jesus bad sina lärjungar att ha en båt färdig, för att han skulle slippa bli trängd av folkmassan. Många människor hade blivit botade, och de sjuka trängde därför på från alla håll för att röra vid honom.

När de orena andarna fick syn på honom, föll de ner vid hans fötter och ropade: ”Du är Guds Son!” Men Jesus förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.