Daily Manna for Friday, October 30, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

5 Moseboken 28:1-6

Välsignelser på grund av lydnad

(3 Mos 26:1-13; 5 Mos 7:12-16)

Om du i allt lyder Herren, din Gud, och följer alla de befallningar som jag idag ger för dig, ska Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk på jorden och alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig, om du lyder Herren, din Gud:

Du ska vara välsignad i staden och välsignad på fälten.

Du ska bli välsignad med många barn, rika skördar och stora boskapshjordar.

Din korg och ditt baktråg ska vara välsignade.

Du ska vara välsignad när du går in och välsignad när du går ut.