Daily Manna for Saturday, August 1, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 18:16-20

Halin sa langit gindawat mo ako kag ginkuha sa madalom nga tubig.

Ginluwas mo ako sa akon gamhanan nga mga kaaway nga indi ko masarangan.

Ginsalakay nila ako sang nalisdan ako,

pero gin-apinan mo ako, Ginoo.

Gindala mo ako sa lugar nga wala sing katalagman;

ginluwas mo ako kay nalipay ka sa akon.

Ginapakamaayo mo ako tungod nga matarong ang akon kabuhi

kag wala ako sing may nahimo nga sala.