Daily Manna for Saturday, August 1, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Masalimo 18:16-20

Ali kumwamba, Iye anatambalitsa dzanja lake ndipo anandigwira;

anandivuwula mʼmadzi ozama.

Anandipulumutsa kwa mdani wanga wamphamvu,

adani anga, amene anali amphamvu kuposa ine.

Adaniwo analimbana nane pamene ndinali pa mavuto,

koma Yehova anali thandizo langa.

Iye anandipititsa kumalo otakasuka;

anandipulumutsa chifukwa amakondwera nane.

Yehova wandithandiza molingana ndi chilungamo changa;

molingana ndi makhalidwe anga abwino, Iye wandipulumutsa.