Daily Manna for Saturday, August 1, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 18:16-20

Gikan sa langit gigunitan mo ako ug gihaw-as gikan sa lawom nga tubig.

Giluwas mo ako gikan sa akong gamhanang mga kaaway nga naglagot kanako,

kay wala akoy dag-anan kanila.

Gisulong nila ako sa dihang anaa ako sa kalisod,

apan gipanalipdan mo ako, Ginoo.

Giluwas mo ako sa katalagman kay nalipay ka kanako.

Gipanalanginan mo ako tungod kay matarong ang akong kinabuhi

ug wala ako magpakasala.