Daily Manna for Monday, March 23, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

James 3:13-18

Om någon bland er är vis och insiktsfull, ska han gå före med gott exempel och visa detta i praktisk handling, i vishet, utan att framhäva sig själv.

Men om ni bär bitter avundsjuka och själviskhet i era hjärtan, ska ni inte skryta och tala osanning.

En sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig och demonisk.

Där det finns avundsjuka och själviska ambitioner, där finns oordning och all slags ondska.

Den vishet som kommer från ovan är för det första ren, men också fridsam, mild, hänsynsfull, full av barmhärtighet och godhet, opartisk och uppriktig.

Rättfärdighetens skörd sås i frid och ges åt dem som verkar för frid.