Daily Manna for Friday, February 14, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Galatians 5:19-26

Vad den mänskliga naturen åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, orgier,

avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror,

maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike.

Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,

mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant.

De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar.

Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss.

Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra.