Daily Manna for Thursday, February 13, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Zephaniah 3:14-17

Jubla, dotter Sion!

Ropa av glädje, Israel!

Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta,

dotter Jerusalem!

Herren har tagit bort domen över dig

och fått dina fiender att vända.

Herren, Israels kung, bor hos dig.

Du ska inte längre frukta för något ont.

På den dagen ska man säga till Jerusalem:

”Frukta inte, Sion,

bli inte handlingsförlamad!

Herren, din Gud, bor hos dig,

en hjälte som räddar.

Med stilla kärlek älskar han dig,

och han gläds över dig med jubelrop.”