Daily Manna for Thursday, February 13, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Zefanias 3:14-17

Nagsiling si Zefanias, “Kamo nga mga pumuluyo sang Israel, maghinugyaw kamo! Kamo nga mga pumuluyo sang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, magkanta kamo kag magkalipay sa bug-os ninyo nga tagipusuon! Kay indi na kamo pagsilutan sang Ginoo. Tabugon niya ang inyo mga kaaway. Kaupod ninyo ang Ginoo, ang Hari sang Israel, gani wala na kamo sing kahadlukan nga katalagman.

“Sa sina nga adlaw magasiling ang mga tawo sa inyo nga mga taga-Jerusalem, ‘Mga pumuluyo sang Zion, indi kamo magkahadlok; indi kamo magkaluya. Kay kaupod ninyo ang Ginoo nga inyo Dios. Pareho siya sa isa ka gamhanan nga soldado nga magaluwas sa inyo. Malipay gid siya sa inyo, kag paagi sa iya gugma bag-uhon niya ang inyo kabuhi. Magakanta siya kag magahugyaw sa kalipay tungod sa inyo,