Daily Manna for Wednesday, February 12, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Chronicles 16:23-31

Sjung till Herrens ära, hela jorden!

Ropa ut hans räddning varje dag!

Förkunna hans härlighet bland folken,

berätta för alla människor om hans under!

För Herren är stor och högt prisad,

värd att frukta, mer än alla gudar.

Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

Majestät och prakt omger honom,

kraft och glädje finns i hans boning.

Ge Herren ära, alla folkslag,

erkänn hans majestät och kraft!

Ge Herrens höga namn ära,

kom med era offer till honom,

tillbe Herren i helig skrud![a]

Darra inför honom, hela jorden!

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Låt himlen vara glad och jorden jubla!

Låt dem förkunna bland folken att Herren regerar!