Daily Manna for Wednesday, February 12, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Cronici 16:23-31

Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului!
    Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!
Istorisiţi printre neamuri slava Lui
    şi printre toate popoarele – minunile Lui!

Căci mare este Domnul şi foarte vrednic să fie lăudat!
    El este mai de temut decât toţi zeii!
Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli,
    dar Domnul a făcut cerurile.
Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui,
    iar puterea şi bucuria – în Locuinţa Lui.

Familii ale popoarelor, daţi Domnului,
    daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Aduceţi un dar şi veniţi înaintea Lui!
        Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte.
Tot pământul să tremure înaintea Lui!
    Lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată.
Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul!
    Să se spună printre neamuri: «Domnul împărăţeşte!»