Daily Manna for Wednesday, February 12, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Kronieken 16:23-31

Zing voor de Here, o aarde, vertel elke dag van het heil dat Hij ons brengt.
Toon zijn eer aan de volken en vertel iedereen van zijn wonderen.
Want de Here is groot en moet uitbundig worden geprezen, Hij moet worden geëerd boven alle andere goden.
Die andere goden zijn afgoden, maar de Here maakte de hemelen.
Majesteit en eer gaan voor Hem uit, kracht en blijdschap heersen in zijn woning.
O, volken van de hele aarde, schrijf de macht en eer toe aan zijn naam.
Ja, geef de Here de heerlijkheid die aan zijn naam verbonden is. Breng een offer en ga voor Hem staan, aanbid de Here en doe dat in heilige kleding.
Beef voor Hem, aarde! Dan zal de wereld niet meer wankelen.
Laten de hemelen en de aarde blij zijn, dan zullen de heidenen zeggen: “Het is de Here die regeert.”