Daily Manna for Sunday, December 1, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Matthew 11:28-30

Kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila.

Gå in under mitt ok och lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar.

Mitt ok är behagligt och min börda är lätt.”