Daily Manna for Thursday, November 7, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Acts 3:22-26

Mose sa:

’En profet lik mig ska Herren, er Gud,

låta uppstå ur era bröders led.

Lyssna noga till honom.[a]

Var och en som inte lyssnar till den profeten

ska utrotas ur folket.[b]

Efter det har alla profeter, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar.

Ni är dessa profeters barn och Guds förbund med era förfäder gäller också er. Han sa ju till Abraham:

’Genom din avkomma

ska alla släkten på jorden bli välsignade.[c]

Gud lät alltså sin tjänare uppstå först och främst för er och har sänt honom till att välsigna er genom att få var och en av er att lämna era onda gärningar.”