Daily Manna for Thursday, November 7, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Дела апостолска 3:22-26

Мојсије је, на пример, рекао:

’Господ, Бог ваш, подићи ће вам
    пророка од ваше браће,
    као што сам ја.
Њега слушајте у свему
    што вам буде говорио,
јер ко не послуша тог пророка
    биће истребљен из народа.’

Тако су и сви остали пророци, који су вам од Самуила редом говорили, најављивали ове дане. Ви сте наследници обећања које је Бог дао преко пророка и учесници у савезу који је Бог склопио са вашим прецима, јер је Бог рекао Авра̂му:

’Преко твог потомства
    биће благословени сви народи на земљи.’

Бог је најпре вама подигао свога слугу и послао га да сваког од вас благослови и одврати од ваших злих дела.“