Daily Manna for Tuesday, August 13, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Psalms 34:4-8

Lova Herren med mig,

låt oss tillsammans upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig,

han befriade mig från all min fruktan.

De som ser upp till honom strålar av glädje,

de behöver inte böja sina huvuden i skam.

Denne arme man ropade till Herren

och han hörde honom,

han räddade honom ur all hans nöd.

Herrens ängel håller vakt kring dem

som fruktar honom

och befriar dem.