Daily Manna for Tuesday, August 13, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Zabbuli 34:4-8

Nanoonya Mukama, n’annyanukula;
    n’ammalamu okutya kwonna.
Abamwesiga banajjulanga essanyu,
    era tebaaswalenga.
Omunaku ono yakoowoola Mukama n’amwanukula,
    n’amumalako ebyali bimuteganya byonna.
Malayika wa Mukama yeebungulula abo abatya Mukama,
    n’abawonya.

Mulegeeko mulabe nga Mukama bw’ali omulungi!
    Balina omukisa abaddukira gy’ali.