Daily Manna for Saturday, August 10, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Zabbuli 18:16-20

Mukama yagolola omukono gwe ng’ali waggulu,
    n’ankwata n’annyinyulula mu mazzi amangi.
Yamponya abalabe bange ab’amaanyi,
    abankyawa, abo abaali bansinza amaanyi.
Bannumba nga ndi mu buzibu,
    naye Mukama n’annyamba.
N’antwala mu kifo ekigazi n’amponya,
    kubanga yansanyukira nnyo.
Mukama ankoledde ng’obutuukirivu bwange bwe buli,
    ansasudde ng’ebikolwa byange ebirungi bwe biri.