Daily Manna for Monday, July 8, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Lamentations 3:19-24

Tanken på mitt elände och min hemlöshet

är som malört och gift.[a]

Jag blir inte fri från minnena,

jag är bedrövad.

Min vånda är stor, men jag har inte förlorat hoppet:

Herrens nåd är det att det inte är slut med oss,[b]

hans barmhärtighet upphör aldrig.

Den är ny varje morgon,

stor är din trofasthet.

Herren är min andel,” säger jag till mig själv.

Därför vill jag hoppas på honom.