Daily Manna for Monday, July 8, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Panalambiton 3:19-24

Mapait panumdumon ang akon pag-antos kag pagtalang-talang. Kon panumdumon ko ini permi, nagapalangluya ako. Pero nagabalik ang akon paglaom kon madumduman ko nga ang gugma kag kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. Amo ina nga wala kita malaglag sing bug-os. Matutom gid ang Ginoo. Ginapakita niya ang iya kaluoy kada adlaw. Nagasiling ako sa akon kaugalingon, “Ang Ginoo amo ang tanan sa akon, gani magalaom ako sa iya.”