Daily Manna for Monday, July 8, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Klagesangene 3:19-24

Hjemløs og ulykkelig ligger jeg her, jeg kan ikke holde ud at tænke på min smerte.
    Hver gang jeg tænker over det, bliver jeg dybt deprimeret.
        Håbet er dog ikke helt udslukt, for én ting holder jeg fast ved:
Herrens trofasthed er stor, hans barmhjertighed er ikke brugt op.
    Hans trofasthed er stor, hans nåde er ny hver morgen.
        „Herren er min Gud,” siger jeg, „derfor vil jeg sætte min lid til ham.”