Daily Manna for Tuesday, June 11, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Isaiah 58:6-10

Nej, den fasta jag vill ha är

att du lossar orättvisa bojor,

löser okets band,

befriar de förtryckta,

bryter sönder alla ok.

Dela din mat med den hungrige,

erbjud den fattige och hemlöse husrum,

ser du någon som saknar kläder, så klä honom,

vänd inte ryggen åt dina egna!

Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen,

och dina sår ska läkas.

Din rättfärdighet ska gå framför dig,

och Herrens härlighet som skydd bakom dig.

Då ska Herren svara när du ropar,

och när du ber om hjälp,

säger han:

’Ja, här är jag.’

Om du slutar upp med allt slags förtryck,

upphör med hån och förtal,

om du ger den hungrige mat

och mättar den nödlidande,

då ska ditt ljus gå upp i mörkret,

och din natt ska bli som den ljusaste dag.