Daily Manna for Tuesday, May 14, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Jeremiah 31:16-18

Så säger Herren:

”Gråt inte längre,

fäll inga fler tårar,

för du ska få lön för din möda, säger Herren.

De ska återvända från sitt fiendeland.

Det finns hopp för din framtid, säger Herren.

Dina barn ska återvända till sitt eget land.

Jag har hört Efraims klagan:

’Du har tuktat mig,

jag har blivit tuktad

som en otämjd kalv.

För mig tillbaka,

så kommer jag tillbaka,

för du är Herren, min Gud.