Daily Manna for Monday, April 15, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Jakob 2:8-13

I skulle hellere følge det ædle princip, som udtrykkes i skriftordet: „Du skal elske din næste som dig selv.” I gør jer skyldige i synd, når I vurderer folk efter deres sociale status. I bryder Guds lov. Den, der overtræder bare ét af lovens bud, er lige så skyldig som den, der overtræder dem alle. Gud, som sagde, at du ikke må bryde ægteskabet, sagde også, at du ikke må begå drab. Så hvis du begår drab, overtræder du loven, også selvom du ikke har brudt ægteskabet.

I skal tale og handle som mennesker, der skal dømmes efter kærlighedens lov, den lov, der sætter i frihed. Og der vil ikke være nogen barmhjertighed for dem, der ikke viser andre barmhjertighed. Det er jo bedre at vise barmhjertighed end at fordømme.