Daily Manna for Friday, January 11, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Marcu 3:13-19

Isus S-a urcat pe munte şi i-a chemat pe cei pe care El a vrut, iar ei au venit la El. El a ales doisprezece, (pe care i-a numit apostoli), ca să fie cu El, să-i trimită să predice şi să le dea autoritate să scoată demoni. (Iată-i deci pe cei doisprezece pe care i-a ales): Simon, căruia i-a pus numele Petru; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele „Boanerghes“, care înseamnă „Fiii tunetului“; Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon, zelotul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Isus.