Daily Manna for Thursday, October 11, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Corintieni 6:14-7:1

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate şi fărădelege? Sau ce părtăşie poate fi între lumină şi întuneric? Ce armonie poate fi între Cristos şi Belial? Sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? Ce înţelegere poate fi între Templul lui Dumnezeu şi idoli? Noi suntem Templul Dumnezeului celui Viu, aşa cum a spus Dumnezeu:

„Voi locui în ei, voi umbla printre ei
    şi voi fi Dumnezeul lor,
        iar ei vor fi poporul Meu.“

„De aceea, ieşiţi din mijlocul lor,
    separaţi-vă! zice Domnul.
Nu atingeţi nimic necurat,
    iar Eu vă voi primi.“

„Eu voi fi Tatăl vostru,
    iar voi veţi fi fiii şi fiicele Mele,
        zice Domnul cel Atotputernic.“

Preaiubiţilor, întrucât avem aceste promisiuni, să ne curăţim de orice pângăreşte trupul şi duhul, desăvârşind sfinţenia în frică de Dumnezeu.